Air Wick Sycylijska Bergamotka&Kwiat Pomarańczy Wkład 19 ml

Opis

Słońce świeci tak mocno, że białe ściany zdają się lśnić. W oddali szumi leniwie morze. Espresso pod parasolem tej nadmorskiej kawiarenki pobudza zmysły. Nagle czujesz, że z głębi wyspy dochodzi zapach kwiatów pomarańczy. Jest taki elegancki, a jednocześnie niewinny. Słychać delikatne brzęczenie niezmordowanych pszczół. Teraz lekka bryza przynosi skądeś aromat bergamotki. Po promenadzie przemyka skuter dostawcy świeżych cytryn. Sycylijska siesta to chwila odpoczynku, która pozwala smakować uroki życia. Wkład zapachowy z naturalnymi olejkami eterycznymi Air Wick Sycylijska Bergamotka i Kwiat Pomarańczy zabierze Cię w podróż w śródziemnomorskim klimacie. Włącz elektryczny odświeżacz powietrza Air Wick, włóż wkład i smakuj la dolce vita w swoim domu.

Pojemność: 19 ml

Składniki:Dihydromicernol, Linalool, Tetrahydro-2-Izobutylo-4-Metylopiran-4-Ol, mieszanina izomerów (cis i trans), Coumarin, Dl-Limonene, Dl-Citronellol, Alpha-Hexylcinnamaldehyde, Geraniol, Dimethylcyclohex-3-Ene-1-Carbaldehyde (mieszanina izomerów), 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexen-1-Carboxaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-Tetrametyl-2- Naphtalenyl)Ethanone, Cis-3-Hexenyl Salicylate, Anethole (nieokreślony izomer), Cinnamaldehyde, Linalool. Może powodować reakcje alergiczną.

 PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

  1. Zdejmij plastikową nakrętkę wkładu.
  2. Umieść wkład w dolnej części wtyczki, aż usłyszysz klikniecie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej.
  3. Umieść wtyczkę w gniazdku.
  4. Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Możesz wybierać pomiędzy 5 różnymi poziomami intensywności zapachu, aby w pełni odpowiadały twoim potrzebom. Największy znak = największa intensywność.
  5. Aby wymienić wkład , wyłącz urządzenie i wyjmij je z gniazdka. Pociągnij buteleczkę w dół, aby ją wyciągnąć.

Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcja, którą zachowaj.

Zawsze wyjmij wtyczkę z kontaktu przed włożeniem lub wyjęciem wkładu. Nie umieszczaj w miejscach, w których wtyczka narażona jest na uderzenia. Jeśli urządzenie ulega uszkodzeniu, należy wyłączyć zasilanie w gnieździe przed jego usunięciem. Nie stosuj przedłużaczy ani listew zasilających. Stosuj wewnątrz pomieszczeń. Trzymaj w pozycji pionowej. Nie obsługuj mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, zawsze wyłączaj go na noc. Podczas używania produktu upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół wkładu nie znajdują się żadne przedmioty. Nie blokuj przepływu powietrza wtyczki. Nie używaj w małych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczaj na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach.

Używaj wkładów do odświeżaczy Air Wick wyłącznie z wtyczkami Air Wick. Używanie wkładów innych producentów może doprowadzić do emisji toksyn lub spowodować pożar. Urządzenie nie może być używane bez nadzoru nad dziećmi ani osobami o ograniczonych zdolnościach psychoruchowych.

 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcje alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

Może powodować reakcje alergiczną skóry. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.